Veřejné konzultace k návrhu nového akčního plánu Partnerství pro otevřené vládnutí

Ministerstvo spravedlnosti dnem 16. června 2022 vyhlašuje veřejné konzultace k návrhu Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2023 až 2024. Cílem vyhlášených veřejných konzultací je shromáždění připomínek k návrhu tohoto akčního plánu, než bude ke schválení předložen vládě.

Otevřené vládnutí je založeno na hodnotách transparentnosti, odpovědnosti za své jednání, zapojování veřejnosti do procesů rozhodování a nastavování politiky a v neposlední řadě i poskytování smysluplné zpětné vazby. Posláním mezinárodní iniciativy Partnerství pro otevřené vládnutí je pak v členských státech otevřené vládnutí podporovat.

Cílem veřejných konzultací je prostřednictvím dialogu s občany, neziskovými organizacemi, akademickou sférou, profesními komorami a dalšími profesionály v oboru získat relevantní připomínky k návrhu Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2023 až 2024.

Připomínky k návrhu akčního plánu je možné zaslat písemně nejpozději do 30. června 2022 přednostně na e-mailovou adresu OGP@msp.justice.cz nebo poštou na adresu Ministerstva spravedlnosti ČR, Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2. Jejich vypořádání pak proběhne na veřejném workshopu dne 25. července 2022 (podrobnosti budou účastníkům ještě upřesněny) a po schválení vládou bude vypořádací tabulka spolu s akčním plánem zveřejněna na webových stránkách korupce.cz.

Více podrobností o celém procesu vytváření Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2023 až 2024 na https://korupce.cz/partnerstvi-pro-otevrene-vladnuti-ogp/narodni-akcni-plany-nap/sesty-akcni-plan-2023-2024/faze-vytvoreni/.

Návrh akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2023 až 2024 naleznete níže:

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.