Rada vlády projednala aktuální protikorupční opatření

Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí pod vedením předsedy vlády Andreje Babiše ve středu 2. října 2019 nasvém 21. jednání projednala důležitá protikorupční opatření, k jejichž přijetí se vláda zavázala v programovém prohlášení: novelu zákona o státním zastupitelství, novelu zákona o soudech a soudcích a novelu zákona o svobodném přístupu k informacím. Všechny zmíněné novely bude v říjnu projednávat vláda.

Návrh novely zákona o státním zastupitelství zejména stanoví transparentní způsob výběru vedoucích státních zástupců, funkční období nejvyššího státního zástupce či zákonné důvody jeho odvolání. „Předložení novely zákona ostátním zastupitelství považuji za svůj prioritní úkol a jsem ráda, že se jím již v průběhu října bude moci zabývat Poslanecká sněmovna. Přijetím novely bychom rovněž jako Česká republika naplnili doporučení Rady Evropy (GRECO),“ uvedla ministryně spravedlnosti Marie Benešová.

Návrh novely zákona o soudech a soudcích mimo jiné stanoví pravidla transparentního výběru předsedů soudů či délku jejich funkčního období. Ministryně spravedlnosti i tímto materiálem usiluje o splnění dvou ze svých priorit, kterými jsou účinný boj proti korupci na vládní úrovni a naplnění doporučení Rady Evropy (GRECO).

Velké pozornosti členů Rady se těšilo vystoupení předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petra Rafaje, který je seznámil s průběhem a předběžnými výsledky veřejných konzultací v oblasti veřejných zakázek. Diskuze se vedla převážně o činnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, např. o délce trvání přezkumného řízení či o možnosti podávání podnětů ze strany veřejnosti.

Rada se dále zabývala novelou zákona o svobodném přístupu k informacím z dílny Ministerstva vnitra. Jejím cílem je zejména odstranit negativní dopady na žadatele o informace i na povinné subjekty (zejména úřady poskytující požadované informace). Rada se rovněž seznámila s aktuálním stavem přípravy Akčního plánu boje s korupcí na rok 2020 a harmonogramem jeho projednávání. Vláda by se měla Akčním plánem zabývat v listopadu 2019.

***
Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí je od roku 2014 poradním orgánem vlády pro oblast boje proti korupci. Jejím úkolem je kromě koordinace a vyhodnocování problematiky boje proti korupci vládě předkládat návrhy na přijetí opatření vedoucích ke snížení korupčního rizika v rámci činnosti veřejné správy a zvýšení její transparentnosti. Předsedou Rady je předseda vlády Andrej Babiš, místopředsedy Rady jsou ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády, ministr vnitra, ministryně financí, ministr zdravotnictví a ministryně pro místní rozvoj. Dalšími členy jsou ředitel Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ), ředitel Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS), nejvyšší státní zástupce, předseda Svazu měst a obcí České republiky, předseda Asociace krajů České republiky, prezident Hospodářské komory České republiky a zástupců nestátních neziskových organizací, akademické obce, profesních komor zřizovaných státem a odborné veřejnosti. Více informací si můžete přečíst zde.

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.