Rada EU schválila směrnici o ochraně whistleblowerů

Rada EU ve formátu ministrů spravedlnosti schválila 7. října 2019 směrnici o ochraně osob oznamujících porušení práva Unie. Jejím schválením vznikl společný minimální rámec pro členské státy EU v oblasti ochrany práv oznamovatelů (whistleblowerů). Příprava transpozice do českého právního řádu již probíhá.

Zvýšení ochrany oznamovatelů je prioritou vlády České republiky, což vyplývá jak z jejího programového prohlášení, tak z vládních protikorupčních dokumentů.

Cílem směrnice je poskytnout právní ochranu osobám, které informují o poškození veřejného zájmu, o kterém se dozví v zaměstnání nebo v souvislosti s ním. Poškození veřejného zájmu má podle směrnice spočívat v porušení práva v předem definovaných oblastech, ve kterých orgány Evropské unie vykonávají svou kompetenci. Jde například o oblast veřejných zakázek, finančních služeb, praní peněz a financování terorismu, ochrany životního prostředí a další. Oznamovatelé protiprávního jednání budou podle směrnice chráněni jak ve veřejném, tak v soukromém sektoru.

Směrnice nastavuje minimální úroveň pravidel ochrany oznamovatelů pro členské státy Unie. Ty ji převedou procesem transpozice do svých vlastních zákonů. V České republice v tuto chvíli odborníci z Ministerstva spravedlnosti již intenzivně připravují odpovídající návrh zákona o ochraně oznamovatelů, který bude po dokončení předložen vládě ke schválení.

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.