Pracovní komise k whistleblowingu projednala možnosti transpozice návrhu evropské směrnice oochraně oznamovatelů

Pracovní komise k whistleblowingu projednala dne 26. září 2019 možnosti transpozice návrhu evropské směrnice o ochraně oznamovatelů (tzv. whistleblowerů) do českého právního řádu. Než budou moci pracovníci Ministerstva spravedlnosti transpozici provést, musí ji ještě na evropské úrovni schválit Rada ministrů, k čemuž by mělo dojít v říjnu tohoto roku.

V návaznosti na minulé jednání pracovní komise její členové pokračovali v projednávání návrhu evropské směrnice o ochraně oznamovatelů. Zabývali se například možnostmi ochrany oznamovatelů před odvetnými opatřeními ze strany zaměstnavatele, povinností zachování důvěrnosti či zpracováváním osobních údajů.

Cílem směrnice je poskytnout zvýšení právní ochrany osobám, které v souvislosti se svým zaměstnáním učinily oznámení o protiprávním jednání. Účelem směrnice je mimo jiné chránit veřejný zájem v definovaných oblastech, ve kterých orgány Evropské unie vykonávají svou kompetenci. Jedná se například o veřejné zakázky, finanční služby, praní peněz a financování terorismu, ochranu životního prostředí a další.