Pracovní komise k otevřenému vládnutí a transparentnosti státní správy projednala plnění závazků Akčního plánu i novelu zákona

Pracovní komise Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí k otevřenému vládnutí a transparentnosti státní správy projednala průběžný stav implementace závazků stanovených Akčním plánem České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí. Rovněž se zabývala novelou zákona o soudech a soudcích.

Pracovní komise Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí k otevřenému vládnutí a transparentnosti státní správy (dále též „Pracovní komise“) projednala na letošním čtvrtém zasedání dne 9. září 2019 průběžný stav implementace závazků za období červen 2019 až srpen 2019 stanovených Akčním plánem České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na léta 2018 až 2020. Jedním z projednávaných závazků, který byl ve sledovaném období již úspěšně dokončen, je závazek ke zveřejňování souhrnných výstupů z činnosti České školní inspekce formou otevřených dat. Ve výsledku tak bude k dispozici mnohem více kvalitních informací o vzdělávání nejen pro státní správu, ale i pro rodiče, odborníky v dané oblasti a média. Mezi pokračujícími závazky je například závazek Ministerstva spravedlnosti ke zveřejňování rozhodnutí nižších soudů.

Naplňováním současných závazků navazuje Česká republika na úspěchy závazků z minulých období, které významně přispěly k vytvoření a rozvoji prostoru pro zveřejňování užitečných a přehledně uspořádaných informací, jimiž státní správa disponuje a které jsou zároveň ze strany veřejnosti velmi žádané (tzv. otevřená data).

Pracovní komise rovněž projednala novelu zákona o soudech a soudcích, která je v současné době v legislativním procesu. Novela vychází primárně z mezinárodních doporučení Skupiny států proti korupci (GRECO) a jejím hlavním cílem je zavést jednotný a transparentní systém výběru soudců a soudních funkcionářů. Materiálem se bude dále zabývat Legislativní rada vlády a Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí. Další informace o materiálu jsou dostupné v elektronické veřejné knihovně legislativního procesu.

Podrobnější informace o stavu a způsobu plnění jednotlivých závazků vyplývajících z Akčního plánu jsou k nahlédnutí na webových stránkách www.korupce.cz.

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.