Pozvánka k zapojení do veřejné konzultace k revizi Doporučení Rady OECD k dalšímu boji proti podplácení zahraničních veřejných činitelů v mezinárodních podnikatelských transakcích z roku 2009

Pracovní skupina OECD proti zahraničnímu podplácení (dále jen „Pracovní skupina“) se u příležitosti desetiletého výročí přijetí Doporučení Rady OECD k dalšímu boji proti podplácení zahraničních veřejných činitelů v mezinárodních podnikatelských transakcích (dále jen „Doporučení“) rozhodla vyhlásit veřejnou konzultaci k jeho revizi a aktualizaci a zapojit do tohoto procesu širokou odbornou veřejnost. Pro tuto konzultaci připravila podkladový dokument, který shrnuje hlavní témata a nejpalčivější otázky, kterými se nyní Pracovní skupina zabývá (podkladový dokument v angličtině dostupný zde). Konzultace se mohou zúčastnit všichni zástupci občanské společnosti a stejně tak i jednotliví občané.

Ministerstvo spravedlnosti pevně věří, že tato veřejná konzultace spolu s revizí Doporučení pomůže k efektivnějšímu potírání zahraničního podplácení a s potěšením tímto tlumočí pozvání pro všechny zainteresované k aktivní účasti na tomto procesu.

Své podněty a reakce v angličtině může kdokoliv přímo zaslat na adresu paní Marie Xernou, členky sekretariátu Pracovní skupiny, maria.xernou@oecd.org, a to do 30. dubna 2019. Všechny podněty poslouží jako základ pro přípravu návrhu revize Doporučení a k dalšímu projednávání.

Česká republika je členem Pracovní skupiny OECD proti zahraničnímu podplácení, která monitoruje a hodnotí implementaci Úmluvy o boji proti podplácení zahraničních veřejných činitelů v mezinárodních podnikatelských transakcích a Doporučení. Více o OECD a boji proti korupci zde.

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.