4.7 Zprůhlednění dotací poskytovaných státem

Popis závazku

Gestor: Ministerstvo financí

Co je závazkem:

Jedná se o navazující závazek k závazku Pátého Akčního plánu, jehož cílem je zajistit průhlednost dotací poskytovaných státem v přehledné podobě pro veřejnost.

Milníky

 

Předpokládané datum dokončení Stav
Rozhodnutí o technickém způsobu implementace a o způsobu zohlednění konsolidace 1. 4. 2023 Dokončeno 3. května 2023.
Zprovoznění verze informačního systému s kompletními informacemi o dotacích poskytovaných státem a jeho organizacemi 31. 12. 2023 Probíhá.

Vyhodnocení za období únor 2023 – květen 2023

V rámci debat na pracovní úrovni na Ministerstvu financí společně s Generálním finančním ředitelstvím došlo k rozhodnutí, že technickým způsobem implementace závazku bude další rozvoj již existujícího informačního systému RED (Registr Dotací), který spravuje a obhospodařuje GFŘ.  Systém RED bude v rámci časového horizontu plnění akčního plánu pro otevřené vládnutí plnit pouze evidenční funkci, tedy tak, aby byly informace o všech dotacích na jednom místě. Toto rozhodnutí bylo konzultováno se zástupci odborné veřejnosti na schůzce, která se uskutečnila 3. května 2023 v prostorách MF.

Z hlediska zprovoznění verze informačního systému s kompletními informacemi o dotacích poskytovaných státem a jeho organizacemi je možno uvést následující. Systém RED je v současné době existujícím a fungujícím informačním systémem. Ve sledovaném období probíhaly a stále probíhají technické práce na systému RED i ostatních informačních systémech (zejména systému státní pokladny) tak, aby byla zabezpečena výměna informací mezi systémy. Zároveň docházelo ke sdílení dobré praxe při zveřejňování informací o dotacích, zejména ze strany státních fondů.

Vyhodnocení za období červen 2023 – srpen 2023

V minulých měsících byly úspěšně učiněny kroky, které posunují systém RED jako systém evidující kompletní data o dotacích poskytovaných státem.

Došlo k otestovány první dávky dat, které byly do informačního systému (RED) zaslány ze systému státní pokladny (ZED). Testování bylo úspěšné a představuje důležitý krok směrem k zahájení standardního procesu výměny dat mezi informačními systémy.

Dalšími kroky bylo posunout spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj, Státním zemědělským intervenčním fondem, Státním fondem životního prostředí, která je zaměřena na čištění a konsolidaci doposud poskytnutých dat a na nastavení nové kvalitnější výměny informací mezi informačními systémy.

Generální finanční ředitelství (GFŘ) se interně zaměřilo na další klíčové aspekty spolupráce se všemi poskytovateli dat, což zahrnuje nastavení nových kontrolních procesů, které mapují včasné poskytnutí, čistotu a kvalitu dat, tj. odstranění chyb (nepřesností) v poskytovaných datech a částečnou automatizaci těchto kroků.

GFŘ zahájilo základní kroky v oblasti, která je úzce spojena s předcházejícími procesy, tj. oblast využití dat pro analytickou činnost. GFŘ předpokládá, že tato data budou zdrojem důležitých informací, které umožní nejen porozumět a analyzovat toky financí poskytované státem, ale i identifikovat trendy a vzory, které mohou dále využit i jiné orgány státní správy při plánování či rozdělování finančních prostředků a při kontrolní činnosti. Tyto analýzy budou prováděny s ohledem na ochranu osobních údajů a bezpečnosti dat.