4.6 Zvýšení transparentnosti a metodické podpory pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Popis závazku

Gestor: Ministerstvo pro místní rozvoj

Co je závazkem:

Cílem je nalezení shody nad klíčovými principy při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu tak, aby byla k dispozici klíčová data sloužící mj. pro veřejnou kontrolu nad zadáváním veřejných zakázek.

Milníky Předpokládané datum dokončení Stav
Získání přesnějších dat o VZMR pro další rozhodování 1. 3. 2023 Započato, předpokládané datum dokončení je posunuto na podzim roku 2023
Vytvoření pracovní skupiny příp.  pracovních skupin pro řešení otázek transparentnosti VZMR a limitů pro VZMR 1. 8. 2023 Započato.
Vytvoření klíčových výstupů jednání a jejich reflexe do zakázkové praxe 31. 12. 2023 K 31. 12. nezapočato.

Vyhodnocení za období únor 2023 – květen 2023

Aktivity milníku k získávání přesnějších dat o VZMR byly započaty. Předpokládané datum jejich dokončení je posunuto na podzim roku 2023, vzhledem k tomu, že splnění tohoto úkolu bude spojeno se vznikem Registru veřejných zakázek, který bude představovat propojení mezi elektronickými nástroji a Věstníkem veřejných zakázek, k dispozici pak budou přesnější data včetně dat o VZMR v elektronických nástrojích. Aktivity k vytvoření pracovní skupiny / pracovních skupin byly započaty. Milník byl řešen na úrovni top managmentu Ministerstva pro místní rozvoj (MMR). Informace budou doplněny v rámci další aktualizace.

Vyhodnocení za období červen 2023 – srpen 2023

Ve sledovaném období nedošlo k žádným změnám.

Vyhodnocení za období září 2023 – prosinec 2023

Ve sledovaném období nedošlo k žádným změnám.

Vyhodnocení za období leden 2024 – březen 2024

Vláda schválila Národní strategii veřejného zadávání v České republice pro období 2024–2028 (NSVZ), kterou připravilo Ministerstvo pro místní rozvoj. Jde o první koncepční materiál
v oblasti zadávání veřejných zakázek v ČR. Jeho hlavním cílem je změnit pohled na veřejné nákupy – od důrazu na formální proces ke strategickému přístupu akcentujícímu hodnotu za peníze. K vytvoření NSVZ se vláda zavázala ve svém programovém prohlášení.

Zvýšení transparentnosti a metodické podpory pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu se týká zejména cíl 2.3 „Posílení atraktivity veřejných zakázek“, dle kterého je potřeba se zaměřit na veřejné zakázky malého rozsahu, které představují významnou část objemu veřejných nákupů. Vedle záměru upravit limity, které byly po dlouhou dobu neměnné (přes významnou inflaci a navýšení cen plnění) by měl být zajištěn jednotný přístup k uveřejňování klíčových informací o veřejných zakázkách a sjednoceno prostředí pro zadávání VZMR. To považuje gestor zákona za klíčový aspekt pro zvýšení jejich atraktivity pro dodavatele a tím rozšíření soutěže o tyto zakázky.

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.