4.6 Zvýšení transparentnosti a metodické podpory pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Popis závazku

Gestor: Ministerstvo pro místní rozvoj

Co je závazkem:

Cílem je nalezení shody nad klíčovými principy při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu tak, aby byla k dispozici klíčová data sloužící mj. pro veřejnou kontrolu nad zadáváním veřejných zakázek.

 

Milníky

 

Předpokládané datum dokončení Stav
Získání přesnějších dat o VZMR pro další rozhodování 1. 3. 2023 Započato, předpokládané datum dokončení je posunuto na podzim roku 2023
Vytvoření pracovní skupiny příp.  pracovních skupin pro řešení otázek transparentnosti VZMR a limitů pro VZMR 1. 8. 2023 Započato.
Vytvoření klíčových výstupů jednání a jejich reflexe do zakázkové praxe 31. 12. 2023 K 31. 8. nezapočato.

Vyhodnocení za období únor 2023 – květen 2023

Aktivity milníku k získávání přesnějších dat o VZMR byly započaty. Předpokládané datum jejich dokončení je posunuto na podzim roku 2023, vzhledem k tomu, že splnění tohoto úkolu bude spojeno se vznikem Registru veřejných zakázek, který bude představovat propojení mezi elektronickými nástroji a Věstníkem veřejných zakázek, k dispozici pak budou přesnější data včetně dat o VZMR v elektronických nástrojích. Aktivity k vytvoření pracovní skupiny / pracovních skupin byly započaty. Milník byl řešen na úrovni top managmentu Ministerstva pro místní rozvoj (MMR). Informace budou doplněny v rámci další aktualizace.

Vyhodnocení za období červen 2023 – srpen 2023

Ve sledovaném období nedošlo k žádným změnám.