4.5 Zapojení veřejnosti do monitorování veřejného zadávání

Popis závazku

Gestor: Ministerstvo pro místní rozvoj

Co je závazkem:

Zapojení nezávislého zúčastněného pozorovatele do zadávacího řízení a provádění veřejné zakázky posiluje protikorupční odolnost veřejných zakázek. Jedním z nástrojů jsou Pakty integrity, jejichž širšímu využití brání nízké povědomí o nástroji mezi zadavateli a veřejností.

Milníky Předpokládané datum dokončení Stav
Základní informování o zapojování veřejnosti do zadávacích řízení pro veřejnost. 1. 6. 2023 Plněno prostřednictvím informačního podkladu.
Základní informování o zapojování veřejnosti do zadávacích řízení pro zadavatele. 1. 6. 2023 Plněno prostřednictvím informačního podkladu.
Informování zadavatelů o praktických zkušenostech s Pakty integrity. 31. 12. 2023 K 31.12. nezapočato.
Vzdělávání v oblasti zapojení veřejnosti do zadávacích řízení a dalších činností 31. 12. 2024 K 31.12. nezapočato.

Vyhodnocení za období únor 2023 – květen 2023

Ještě před oficiálním schválením závazku, ale již v době, kdy byl věcně jeho spolugestory a Pracovní komisí odsouhlasen, se uskutečnila konference Inovace ve veřejných zakázkách a strategické zadávání veřejných zakázek (https://institut.sovz.cz/seminar/zaznam-konference-inovace-ve-verejnych-zakazkach-a-strategicke-zadavani-verejnych-zakazek/) prezentoval v bloku „Kontrola a strategické zadávání“ problematiku Paktů integrity Adam Jareš zástupce Transparency International ČR (TI ČR) (na záznamu od 57. minuty – odkaz: https://youtu.be/dhHlaHLnAEI?t=3430). Stejně tak Transparency International ČR ještě na podzim roku 2022 prezentovala problematiku jako jedno z témat třech seminářů realizovaných z finanční podpory Ministerstva spravedlnosti v rámci projektu Centrum pro podporu integrity z dotačního titulu Prevence korupčního jednání I.

Konkrétně se jednalo o semináře:

  • Seminář o protikorupční odolnosti veřejných zakázek a ochraně oznamovatelů – 7. 10. 2022, školicí centrum just-home, Šrobárova 13, Vinohrady – Praha 3
  • seminář „Úřad bez korupce – veřejné zakázky, ochrana oznamovatelů a participace veřejnosti“ – 7. 11. 2022, EDUnesto, Veselá 14, Brno
  • seminář „Veřejné zakázky bez korupce“ – 22. 11. 2022, 12:30 – 16:00, Hotel Vienna House, U Prazdroje 6, Plzeň

Vyhodnocení za období červen 2023 – srpen 2023

Ve spolupráci TI ČR a MMR byl dopracován informační podklad „Pakty integrity ve veřejných zakázkách“.

Vyhodnocení za období září 2023 – prosinec 2023

Ve spolupráci TI ČR a MMR byl dopracován informační podklad „Pakty integrity ve veřejných zakázkách“.

Transparency International ČR v prosinci 2023 prezentovala a diskutovala problematiku jako jedno z témat semináře „Veřejné zakázky bez korupce“ realizovaného v Plzni z finanční podpory Ministerstva spravedlnosti v rámci projektu Centrum pro podporu integrity z dotačního titulu Prevence korupčního jednání I.

Vyhodnocení za období leden 2024 – březen 2024

Vláda schválila Národní strategii veřejného zadávání v České republice pro období 2024–2028 (NSVZ), kterou připravilo Ministerstvo pro místní rozvoj. Jde o první koncepční materiál
v oblasti zadávání veřejných zakázek v ČR. Jeho hlavním cílem je změnit pohled na veřejné nákupy – od důrazu na formální proces ke strategickému přístupu akcentujícímu hodnotu za peníze. K vytvoření NSVZ se vláda zavázala ve svém programovém prohlášení.

Mezi opatření výše uvedené strategie patří v oblasti zlepšení informovanosti veřejnosti
do monitorování veřejného zadávání zapojení relevantních stakeholderů do rozvoje tématu lidské zdroje a profesionalizace ve veřejném nákupu na bázi pracovní skupiny a následně pravidelná tematická setkání. Diskuse v rámci pracovní skupiny by se měly týkat rovněž otázek odměňování, vzdělávání osob odpovědných za kontrolu, nároků na externí poskytovatele služeb administrace veřejných zakázek atp.

Název Velikost Ke stažení
Pakty Integrity – základní informace 213,95 KB
Program_7-10-2022 191,78 KB
Program_7-11-2022 185,46 KB
Program_22-11-2022 113,99 KB

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.