4.4 Rozšíření a zpřístupnění dat v systému Databáze strategií

Popis závazku

Gestor: Ministerstvo pro místní rozvoj

Co je závazkem:

Zpřístupňování dat o strategických dokumentech v Databázi strategií, a to v rámci celého strategického cyklu. Důležité je zajištění propojení na projektovou základnu, úprava prostředí pro různé typy uživatelů a zkvalitnění práce s prezentací dat.

Milníky Předpokládané datum dokončení Stav
Analytická příprava transformace systému Databáze strategií 31. 3. 2023 splněno
Příprava věcného a technického řešení transformace Databáze strategií 15. 12. 2023

(původní datum 31. 7. 2023)

 

příprava poptávky – započato, vybírán dodavatel,

nové předpokládané datum dokončení 15.12.2023 – splněno

Podpis smlouvy s dodavatelem technického řešení 31. 6. 2024

(původní datum 31. 12. 2023)

nezapočato

nové předpokládané datum podpisu konec června 2024

Transformace Databáze strategií 31. 12. 2025 nezapočato

 Vyhodnocení za období únor 2023 – květen 2023

V lednu 2023 Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) od Ministerstva vnitra (MV) obdrželo právní akt k relevantnímu projektu s názvem Implementace nových digitálních služeb u malých organizací – registr strategií (podpořený v rámci NPO), jež většinově řeší i závazek 4.4. Následně MMR vybralo dodavatele interní (pouze pro potřeby MMR) analýzy prostředí pro budoucí systém (registr strategií), jež byla dokončena v termínu (do konce března, akceptována v dubnu 2023).

V květnu stále ještě probíhala probíhá příprava poptávky na druhou zakázku týkající se podkladů pro zadávací řízení na registr strategií (vycházející z Databáze strategií). Zakázka bude řešit především přípravu podkladů pro zadávací dokumentaci na základě provedené technické specifikace. Na základě výstupů zakázky bude v říjnu 2023 vytvořena zadávací dokumentace a následně proběhne výběr dodavatele budoucího systému (v plánu cca do konce roku 2023).

Vyhodnocení za období červen 2023 – srpen 2023

První pokus vybrat dodavatele technické specifikace byl neúspěšný. Záměr byl upraven a byl (i pro tuto relativně malou objednávku) využit dynamický nákupní systém MMR. V průběhu srpna dorazily nabídky a na počátku září (po sledovaném období) je uzavírána objednávka, jejímž výstupem bude vstup („technická specifikace“) do zadávací dokumentace (ZD) na výběr dodavatele samotného registru strategií. ZD bude připravována souběžně s realizací technické specifikace, jež bude její součástí.

Vyhodnocení za období září 2023 – prosinec 2023

Probíhala komunikace s dodavatelem technické specifikace pro zadání veřejné zakázky. V prosinci byl předán podklad, na základě kterého je třeba připravit zadávací dokumentaci a návrh smlouvy na registr strategií (probíhá nyní = počátek roku 2024).

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.