4.3 Otevřená data o vzdělávání a vzdělávací soustavě

Popis závazku

Gestor: Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy

Co je závazkem:

Jedná se o navazující závazek k závazku Pátého Akčního plánu s cílem rozšiřovat množinu otevřených dat vycházejících z dat ve správě Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vzdělávání a vzdělávací soustavě prostřednictvím vytvoření jednotného Informačního systému vzdělávání (ISV).

Původní tabulka:

Milníky Předpokládané datum dokončení Stav
Zpracování vstupních analýz eEdu-I 31. 7. 2022 Viz novou tabulku.
Zpracování detailního návrhu implementace eEdu-I 31. 7. 2022 Viz novou tabulku.
Vytvoření funkčního prostředí eEdu-I a nová elektronizace vybraných agend 31. 3. 2023 Viz novou tabulku.
Příprava veřejné zakázky na eEdu-II 31. 3. 2023 Viz novou tabulku.
Realizace veřejné zakázky na eEdu-II 31. 12. 2023 Viz novou tabulku.
Implementace, testování, pilotáž eEdu-I 31. 7. 2023 Viz novou tabulku.
Kompletní akceptace eEdu-I 31. 8. 2023 Viz novou tabulku.
Realizace eEdu-II 30. 6. 2025 Viz novou tabulku.
Příprava veřejné zakázky na eEdu-III

Alternativně je uvažována i možnost začlenění agend pro etapu eEdu-III již do etapy eEdu-II.  Tím by byl koncept ISV v původně zamýšleném rozsahu realizován již v rámci eEdu-II.

31. 8. 2024 Viz novou tabulku.

Nová tabulka:

Milníky Předpokládané datum dokončení Stav
Zpracování vstupních analýz eEdu-I 31. 7. 2022 Splněno
Zpracování detailního návrhu implementace eEdu-I 31. 7. 2022 Splněno
Vytvoření funkčního prostředí eEdu-I a nová elektronizace vybraných agend Původně:

3. 4. 2023

Nově předpokládáno: 1. 4. 2024

Probíhá – Došlo k posunu harmonogramu na straně dodavatele
Původně: Příprava VZ na studii proveditelnosti pro eEdu-II

Nově: Příprava VZ na předimplementační analýzu pro eEdu-II

Původně:

5. 10. 2023

Nově:

31.01.2024

Probíhá příprava zadávací dokumentace
Příprava veřejné zakázky na eEdu-II (vyhlášení) Původně:

31. 3. 2023

Nově předpokládáno:

01.11.2024

Probíhá
Realizace veřejné zakázky na eEdu-II (zahájení) Původně:

31. 12. 2023

Nově předpokládáno:

01.02.2025

Plánováno
Implementace, testování, pilotáž eEdu-I Původně:

31. 7. 2023

Nově předpokládáno:

30.04.2024

Probíhá – Došlo k posunu harmonogramu na straně dodavatele
Kompletní akceptace eEdu-I Původně:

31. 8. 2023

Nově předpokládáno:

30. 5. 2024

Plánováno
Realizace eEdu-II (ukončení) Původně:

30. 6. 2025

Nově předpokládáno:

01.10.2026

Plánováno
Příprava veřejné zakázky na eEdu-III

Alternativně je uvažována i možnost začlenění agend pro etapu eEdu-III již do etapy eEdu-II.  Tím by byl koncept ISV v původně zamýšleném rozsahu realizován již v rámci eEdu-II.

Původně: 31. 8. 2024

Nově: Zatím nespecifikováno

Plánováno

 Vyhodnocení za období únor 2023 – květen 2023

Vývoj zohledněn v aktualizaci stavu v tabulce.

Vyhodnocení za období červen 2023 – srpen 2023

V rámci vyhodnocení byla vytvořena a předložena upravená tabulka. Doplněn dílčí milník „Příprava VZ na studii proveditelnosti pro eEdu-II“. Aktualizována předpokládaná data dokončen. Aktualizovány popisy stavů milníků.

Vyhodnocení za období září 2023 – prosinec 2023

Viz vyhodnocení stavu v nové tabulce.

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.