4.3 Otevřená data o vzdělávání a vzdělávací soustavě

Popis závazku

Gestor: Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy

Co je závazkem:

Jedná se o navazující závazek k závazku Pátého Akčního plánu s cílem rozšiřovat množinu otevřených dat vycházejících z dat ve správě Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vzdělávání a vzdělávací soustavě prostřednictvím vytvoření jednotného Informačního systému vzdělávání (ISV).

 Původní tabulka:

Milníky

 

Předpokládané datum dokončení Stav
Zpracování vstupních analýz eEdu-I 31. 7. 2022 Splněno
Zpracování detailního návrhu implementace eEdu-I 31. 7. 2022 Splněno
Vytvoření funkčního prostředí eEdu-I a nová elektronizace vybraných agend 31. 3. 2023 Probíhá – posun harmonogramu
Příprava veřejné zakázky na eEdu-II 31. 3. 2023 Zahájeno

Proběhla předběžná tržní konzultace k nacenění veřejné zakázky na zpracování studie proveditelnosti pro eEdu-II

Realizace veřejné zakázky na eEdu-II 31. 12. 2023 Plánováno
Implementace, testování, pilotáž eEdu-I 31. 7. 2023 Probíhá – posun harmonogramu
Kompletní akceptace eEdu-I 31. 8. 2023 Plánováno
Realizace eEdu-II 30. 6. 2025 Plánováno
Příprava veřejné zakázky na eEdu-III

Alternativně je uvažována i možnost začlenění agend pro etapu eEdu-III již do etapy eEdu-II.  Tím by byl koncept ISV v původně zamýšleném rozsahu realizován již v rámci eEdu-II.

31. 8. 2024 Plánováno

 Nová tabulka:

Milníky

 

Předpokládané datum dokončení Stav
Zpracování vstupních analýz eEdu-I 31. 7. 2022 Splněno
Zpracování detailního návrhu implementace eEdu-I 31. 7. 2022 Splněno
Vytvoření funkčního prostředí eEdu-I a nová elektronizace vybraných agend Původně:

3. 4. 2023

Nově předpokládáno: 1. 4. 2024

Probíhá – Došlo k posunu harmonogramu na straně dodavatele
Příprava VZ na studii proveditelnosti pro eEdu-II 5.10.2023 Probíhá příprava zadávací dokumentace
Příprava veřejné zakázky na eEdu-II (vyhlášení) Původně:

31. 3. 2023

Nově předpokládáno:

01.05.2024

Probíhá
Realizace veřejné zakázky na eEdu-II (zahájení) Původně:

31. 12. 2023

Nově předpokládáno:

1.8.2024

Plánováno
Implementace, testování, pilotáž eEdu-I Původně:

31. 7. 2023

Nově předpokládáno:

01.02.2024

Probíhá – Došlo k posunu harmonogramu na straně dodavatele
Kompletní akceptace eEdu-I Původně:

31. 8. 2023

Nově předpokládáno:

1. 3. 2024

Plánováno
Realizace eEdu-II (ukončení) Původně:

30. 6. 2025

Nově předpokládáno:

1.4.2026

Plánováno
Příprava veřejné zakázky na eEdu-III

Alternativně je uvažována i možnost začlenění agend pro etapu eEdu-III již do etapy eEdu-II.  Tím by byl koncept ISV v původně zamýšleném rozsahu realizován již v rámci eEdu-II.

31. 8. 2024 Plánováno

 Vyhodnocení za období únor 2023 – květen 2023

Vývoj zohledněn v aktualizaci stavu v tabulce.

Vyhodnocení za období červen 2023 – srpen 2023

V rámci vyhodnocení byla vytvořena a předložena upravená tabulka. Doplněn dílčí milník „Příprava VZ na studii proveditelnosti pro eEdu-II“. Aktualizována předpokládaná data dokončen. Aktualizovány popisy stavů milníků.