Hodnocení IRM

Zde najdete odkazy na zprávy, které se svými doporučeními vydal Nezávislý hodnotící mechanismus (Independent Reporting Mechanism, IRM) a další informace s nimi související:

Přezkum Akčního plánu: Česká republika 2020-2022

webová stránka: https://www.opengovpartnership.org/documents/czech-republic-action-plan-review-2020-2022/
česká verze dokumentu: https://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2021/07/Czech-Republic_Action-Plan-Review_2020-2022_CZ.pdf
anglická verze dokumentu: https://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2021/07/Czech-Republic_Action-Plan-Review_2020-2022_EN.pdf

Zpráva o výsledcích: Česká republika 2020-2022

webová stránka: https://www.opengovpartnership.org/documents/czech-republic-results-report-2020-2022/
česká verze dokumentu: https://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2023/06/Czech-Republic_Results-Report_2020-2022_CZ.pdf
anglická verze dokumentu: https://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2023/06/Czech-Republic_Results-Report_2020-2022_EN.pdf