4.3.3 Otevření dat – agregovaná zjištění z výstupů činnosti České školní inspekce

Téma: Otevřené vzdělávání

Gestor: Česká školní inspekce

Průběžný stav implementace závazku:

¨

Milníky Počátek Konec Stav
1. Příprava a realizace veřejné zakázky na technické úpravy systému InspIS 1.9.2018 15.9.2018 Plněn omezeně (nutno opakovat)
2. Realizace úprav systému InspIS 16.9.2018 31.12.2018 Plněn omezeně (náhradním způsobem)
3. Pilotní provoz 1.1.2019 31.3.2019 Plněn omezeně (náhradním způsobem)
4. Ostrý provoz, publikace dat a jejich zavedení v národním katalogu, automatizace aktualizací 1.4.2019 1.8.2019

Komentář:

I. září 2018 – listopad 2018

U závazku došlo k dílčí komplikaci a časovému zdržení, a to z objektivních důvodů vlivem neúspěšné realizace příslušné veřejné zakázky, které měla svým plněním pokrýt vývojové práce související s realizací této takto formulované aktivity, konkrétně vytvoření elektronického nástroje pro zveřejňování otevřených dat přímo z informačních systémů České školní inspekce. Tato zakázka byla sice zahájena ve výrazném předstihu oproti plánovanému harmonogramu, avšak z důvodů chyby na straně národního elektronického nástroje NEN musela být zrušena, proti čemuž jeden z účastníků podal návrh na přezkum úkonů zadavatele Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, který následně dvakrát rozhodl ve prospěch České školní inspekce a zrušení zakázky potvrdil, naposledy však až 29. 10. 2018, přičemž do tohoto okamžiku nebylo možné (s ohledem na ustanovení ZZVZ) zrušené zadávací řízení opakovat. Předmětné plnění tak bude součástí nové veřejné zakázky, která se připravuje. Výsledkem výše popsané situace je tedy skutečnost, že nastavený harmonogram již není možné dodržet v celé jeho původní podobě, resp. není možné v původních termínech realizovat práce související se vznikem automatizovaného nástroje pro publikaci a aktualizaci otevřených dat. I tak je ovšem České školní inspekce připravena začít zveřejňovat taková data v původním termínu milníku ostrého provozu, a to náhradními a méně sofistikovanými nástroji s tím, že původně uvažovaný technický prostředek bude dokončen později v závislosti na výsledku příslušné veřejné zakázky.

II. prosinec 2018 – únor 2019

V tomto období probíhaly činnosti spojené s přípravou nové veřejné zakázky, jejímž plněním bude (opět) mimo jiné doplnění informačního systému InspIS o nástroj pro efektivní přípravu a publikaci datových sad v režimu otevřených dat. V souladu se závěrečnými milníky závazku paralelně probíhala identifikace vhodných a atraktivních datových sad, které budou publikovány v souladu s původním harmonogramem závazku náhradním způsobem a prostředky (tzn. prozatím bez plánovaného nástroje, který bude moci být realizován až s ohledem na výstupy výše uvedené veřejné zakázky).