4.3.1 Otevřená data o vzdělávání a vzdělávací soustavě

Téma: Otevřené vzdělávání

Gestor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Průběžný stav implementace závazku:

Milníky Počátek Konec Stav
1. Prezentace dat stávajícího Rejstříku škol a školských zařízení formou otevřených dat, vč. jejich zavedení v Národním katalogu otevřených dat (zatímní řešení do spuštění ostrého provozu RIS MŠMT) 1.9.2018 1.1.2019 Splněno.
2. Realizace veřejné zakázky na dodavatele RIS MŠMT 2.7.2018 1.1.2019 (doposud neukončeno) Probíhá (info o stavu – viz komentář).
3. Realizace RIS MŠMT 28.2.2021 S ohledem na milník č. 2 nebylo doposud zahájeno. Počátek bude aktualizován v závislosti na jeho výsledku.
4. Pilotní provoz RIS MŠMT 1.3.2021 31.7.2021 Počátek a konec bude aktualizován v závislosti výsledku milníku č. 2.
5. Ostrý provoz RIS MŠMT (zahrnující automatizovanou publikaci veřejných dat v otevřeném formátu a jejich zavedení v Národním katalogu otevřených dat) 1.10.2021 31.12.2021 Počátek a konec bude aktualizován v závislosti výsledku milníku č. 2.

Komentář:

I. září 2018 – listopad 2018

V daném období proběhla příprava SW vybavení pro automatizovanou prezentaci datových sad z Rejstříku škol a školských zařízení a Rejstříku školských právnických osob v podobě otevřených dat a současně také příprava podkladů pro publikaci metadat těchto datových sad v Národním katalogu otevřených dat. V souladu s milníkem č. 2 tohoto závazku proběhla administrace zadávacích řízení veřejných zakázek vyhlášených v souvislosti s realizací RIS MŠMT.

II. prosinec 2018 – únor 2019

V prosinci 2018 byla zprovozněna definitivní verze otevřených dat z Rejstříku škol a školských zařízení a Rejstříku školských právnických osob a současně byl zprovozněn Lokální katalog otevřených dat MŠMT s tím, že bude registrován v Národním katalogu otevřených dat. Od ledna 2019 běží rutinní provoz – otevřená data školského rejstříku jsou aktualizována 5x týdně. Metadata publikovaná v LKOD byla upravena podle připomínek garantů otevřených dat na MV.

Probíhající výběrové řízení na dodavatele RIS MŠMT nebylo doposud ukončeno, a to z důvodu řízení ÚOHS zahájeného na základě námitky podané jedním z uchazečů.