4.2.3 Zvýšení povědomí o problematice oznamovatelů protiprávního jednání (whistleblowerů)

Téma: Otevřená justice a boj s korupcí

Gestor: Úřad vlády ČR (od 1. 1. 2019 Ministerstvo spravedlnosti)

Průběžný stav implementace závazku:

Milníky Počátek Konec Stav
1. Pořádání akcí (workshopy, semináře, školení) k problematice ochrany oznamovatelů 1.9.2018 31.12.2021 Plněno omezeně.
2. Osvětová kampaň k problematice oznamovatelů protiprávního jednání 1.9.2018 31.12.2021 Prozatím nezahájeno.
3. Zpracování komparativní analýzy 1.9.2018 31.12.2021 Prozatím nezahájeno.

Komentář:

I. září 2018 – listopad 2018

Vzhledem k úzké provázanosti většiny aktivit závazku na vypracování a schválení nového zákona o ochraně oznamovatelů, který je v současné době v mezirezortním připomínkovém řízení, je zatím průběžně naplňován pouze milník pořádání akcí k problematice ochrany oznamovatelů, kdy tyto akce jsou prozatím omezeny na prostředí státní správy. U připravovaného návrhu zákona o ochraně oznamovatelů došlo k prodloužení termínu jeho předložení vládě ze září 2018 na konec roku 2018, a to i vzhledem k současně vyjednávanému návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o ochraně osob oznamujících porušení práva Unie.

II. prosinec 2018 – únor 2019

V rámci osvěty, která probíhá příležitostně i před započetím koordinované osvětové kampaně navázané na projednávání a přijetí nového zákona o ochraně oznamovatelů, se zástupci Ministerstva spravedlnosti jako řečníci zúčastnili veřejného diskusního fóra s názvem „Oznamovatel – hrdina nebo práskač?“ pořádaného Nadačním fondem proti korupci dne 19. února 2019 od 16:00 v centru DOX (https://www.facebook.com/events/2228898450657408?refid=52&__tn__=%2As-R). Zmíněný návrh zákona o ochraně oznamovatelů a související změnový zákon byly v únoru 2018 vloženy do elektronické knihovny eKLEP ve verzi pro jednání vlády.