4.2.2 Zveřejňování rozhodnutí nižších soudů

Téma: Otevřená justice a boj s korupcí

Gestor: Ministerstvo spravedlnosti

Průběžný stav implementace závazku:

Milníky Počátek Konec Stav
1. Vytvoření anonymizéru 31.12.2018 Plněn z podstatné části.
2. Zveřejněni rozsudků v jedné soudní agendě 31.12.2020 Dosud nezapočat.

Komentář:

I. září 2018 – listopad 2018

Pro úspěšnou realizaci projektu zveřejňování rozsudků okresních soudů a tím zlepšení dostupnosti judikatury a posílení transparentnosti soudního rozhodování je nutné dokončit tzv. justiční anonymizér. Aktuálně je nástroj pro anonymizaci ve své beta verzi testován po věcné i technické stránce na všech soudech. Pro počáteční zveřejňování byla vytipována soudní agenda „C“ okresních soudů. Následovat bude analýza dat, zjištění, která data je třeba anonymizovat a ověřit funkčnost v pilotním projektu. V rámci analýzy je nutno zvolit služby, které budou pro cílovou skupinu poskytovány. Po této analýze bude zvolen postup technického zajištění anonymizace a následné publikace. Analýzu je nezbytné dokončit v průběhu roku 2018.

II. prosinec 2018 – únor 2019

Ministerstvo spravedlnosti má již vlastní funkční poloautomatický anonymizér, který podstatně usnadní administrativě soudů práci s dokumenty. V současnosti probíhají přípravy pro zajištění dalšího nutného rozvoje a údržby nástroje a jeho nasazení na organizační složky.

Ministerstvo analyzuje možnost rozvoje v současnosti fungující evidence soudních rozhodnutí vrchních a krajských soudů.