4.2.2 Zveřejňování rozhodnutí nižších soudů

Téma: Otevřená justice a boj s korupcí

Gestor: Ministerstvo spravedlnosti

Průběžný stav implementace závazku:

Milníky Počátek Konec Stav
1. Vytvoření anonymizéru 31.12.2018 Plněn z podstatné části.
2. Zveřejněni rozsudků v jedné soudní agendě 31.12.2020 Dosud nezapočat.

Komentář:

I. září 2018 – listopad 2018

Pro úspěšnou realizaci projektu zveřejňování rozsudků okresních soudů a tím zlepšení dostupnosti judikatury a posílení transparentnosti soudního rozhodování je nutné dokončit tzv. justiční anonymizér. Aktuálně je nástroj pro anonymizaci ve své beta verzi testován po věcné i technické stránce na všech soudech. Pro počáteční zveřejňování byla vytipována soudní agenda „C“ okresních soudů. Následovat bude analýza dat, zjištění, která data je třeba anonymizovat a ověřit funkčnost v pilotním projektu. V rámci analýzy je nutno zvolit služby, které budou pro cílovou skupinu poskytovány. Po této analýze bude zvolen postup technického zajištění anonymizace a následné publikace. Analýzu je nezbytné dokončit v průběhu roku 2018.

II. prosinec 2018 – únor 2019

Ministerstvo spravedlnosti má již vlastní funkční poloautomatický anonymizér, který podstatně usnadní administrativě soudů práci s dokumenty. V současnosti probíhají přípravy pro zajištění dalšího nutného rozvoje a údržby nástroje a jeho nasazení na organizační složky.

Ministerstvo analyzuje možnost rozvoje v současnosti fungující evidence soudních rozhodnutí vrchních a krajských soudů.

III. březen 2019 – květen 2019

Ministerstvo spravedlnosti započalo přípravu návrhu novelizace instrukce č. 20/2002-SM, ze dne 20. 6. 2002, kterou se upravuje postup při evidenci a zařazování rozhodnutí okresních, krajských a vrchních soudů do systému elektronické evidence soudní judikatury (dále jen „instrukce“), která je pro správu soudu závazná. V rámci novelizace bude upraven způsob plošného zveřejňování rozhodnutí v konkrétních agendách.

Dále ministerstvo přistoupilo k jednání se současným dodavatelem systému „Judikatura“ ve věci dalšího rozvoje, například rozšíření evidenčních údajů, způsobu vyhledávání a filtrování či vzhledu uživatelského rozhraní. Přičemž požadavky na rozvoj budou formulovány na základě postupů stanovených instrukcí.

V případě anonymizačního nástroje stále probíhají přípravy pro zajištění dalšího nutného rozvoje a údržby nástroje a jeho nasazení na organizační složky.

IV. červen 2019 – srpen 2019

Ve věci Sbírky rozhodnutí Judikatura proběhla finalizace požadavků na rozvoj sbírky judikatury ve spolupráci s dodavatelem a započalo vyjednání o vyčíslení a pracnosti daného řešení.

V případě anonymizačního nástroje stále probíhají přípravy pro zajištění dalšího nutného rozvoje a údržby nástroje a jeho nasazení na organizační složky.

V. září 2019 – listopad 2019

Ve věci Databáze rozhodnutí Judikatura probíhá spolupráce s dodavatelem v souvislosti s integracemi na nástroje pro anonymizaci a vytvořením číselníku pro ECLI, automaticky generovaná hesla aj.

V případě anonymizačního nástroje probíhá testování a stále probíhá vývoj.

VI. prosinec 2019 – únor 2020

Ve věci Databáze rozhodnutí Judikatura probíhá spolupráce s dodavatelem v souvislosti s grafickým zobrazením Databáze, zlepšení uživatelské přívětivosti aj.

V případě anonymizačního nástroje probíhá testování a stále probíhá vývoj.

VII. březen 2020 – květen 2020

Ve věci databáze rozhodnutí a anonymizačního nástroje probíhají administrativní úkony nutné pro převzetí systémů do provozu. Je připravováno spuštění veřejného pilotu.

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.