O darech a poděkováních nejen vánočních, aneb pozor na možnost skryté korupce

Advent, období klidu a rozjímání, pro mnoho lidí také ideální čas pro poděkování svým obchodním či pracovním partnerům za spolupráci. Co je ale vhodné a přiměřené?

Poděkování, pokud je upřímné, je hezké gesto, kterým ukazujeme druhým, že si vážíme jejich práce i jich samých. Pokud chceme k poděkování přidat i nějaký dárek, je potřeba, aby nedošlo k nepochopení, nebo dokonce ke korupčnímu jednání.

Darovat či nedarovat?

Než se někomu rozhodneme dát dar, ať už nazývaný pozorností či poděkováním, měli bychom se zodpovědně zeptat sami sebe, proč chceme dar dát. Je dobré se zamyslet, zda obdarovaného nepřivedeme do nepříjemné situace, nebo do situace, kdy bude muset dar odmítnout. Pokud máme čistý úmysl a rozhodneme se pro darování, volme pouze symbolické dary. Pro lepší pochopení se pojďme na dary podívat z druhé strany.

Přijmout či nepřijmout?

Problematika přijímání a poskytování darů je primárně záležitostí etiky a etikety. Nejjednodušší je nepřijímat žádné dary, ale někdy to může být těžké, když bereme ohledy na společenské vztahy.
Některé zákony však výslovně upravují problematiku přijímání darů a situaci tak zjednodušují. Existují povolání či pracovní pozice, kde je přijímání darů zcela vyloučeno. Když pomineme dary od zaměstnavatele či příslušného služebního orgánu, pak je přijímání darů děleno následovně.
Státní zaměstnanci (podle zákona o státní službě) nesmí přijímat dary nebo jiné výhody v hodnotě přesahující částku 300 Kč. Nesmí však přijmout ani dary s nižší hodnotou, pokud by mohly ovlivnit jejich řádný výkon služby.

Státní zaměstnanec může přijmout dary hodnoty nižší než 300 Kč, jež jsou mu nabídnuty jako výraz vděku za poskytnuté služby, a tudíž již nejsou způsobilé ovlivnit řádný výkon služby.
Úředníci (podle zákona o úřednících územních samosprávných celků), zaměstnanci (podle zákoníku práce) a příslušníci bezpečnostních sborů a vojáci z povolání nesmí přijímat žádné dary nebo jiné výhody v souvislosti s výkonem služby, povolání nebo zaměstnání. Důležité je zmínit, že dar nesmí v souvislosti s výkonem uvedených činností přijmout ani mimo pracovní dobu, ani mimo pracoviště, jak se někteří lidé mylně domnívají.

Pokud už Vám někdo dar – „poděkování za celoroční spolupráci“ přinese, zamyslete se nejprve, zda se Vás nesnaží ovlivnit do budoucna, například k větší vstřícnosti při rozhodování a hlavně, zda vůbec nějaké dary přijmout smíte.

S přáním pěkného prožití Vánoc pracovníci Odboru střetu zájmů a boje proti korupci Ministerstva spravedlnosti.