MONEYVAL zveřejnil zprávu o následném hodnocení České republiky

Výbor expertů pro hodnocení opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu Rady Evropy (MONEYVAL) zveřejnil dne 8. prosince 2021 druhou zprávu o následném hodnocení České republiky v této oblasti.

V rámci pátého kola vzájemného hodnocení členů MONEYVAL bylo hodnoceno postupné naplňování 40 doporučení Finančního akčního výboru (FATF) ze strany České republiky. Proces hodnocení české republiky v rámci pátého kola započal hodnotící zprávou z roku 2018, která identifikovala přednosti a nedostatky českého systému. Česká republika zjištěné nedostatky postupně odstraňuje. Výbor MONEYVAL to ověřuje během tzv. následného hodnocení. První zpráva o následném hodnocení byla přijata v roce 2020.

Z druhé zprávy o následném hodnocení vyplynulo, že Česká republika se zlepšila především v oblastech:

  • neziskových organizací (doporučení FATF č. 8),
  • oznámení podezřelého obchodu (doporučení č. 20),
  • varování klienta a mlčenlivosti (doporučení č. 21),
  • hloubkové kontroly klienta v nefinančním sektoru (doporučení č. 22),
  • dalších opatření v nefinančním sektoru (doporučení č. 23),
  • sankcí (doporučení č. 35).

V uvedených oblastech tak bylo hodnocení míry naplňování jednotlivých doporučení zvýšeno. Česká republika dále intenzivně pracuje na odstraňování zbývajících nedostatků. O dalším vývoji bude Česká republika informovat výbor MONEYVAL za rok od následného hodnocení.

Ministerstvo spravedlnosti 4. 1. 2022