Ministerstvo spravedlnosti vyhlašuje dotační řízení v oblasti Prevence korupčního jednání

Ministerstvo spravedlnosti dnes zveřejnilo Výzvu pro předkládání žádostí o poskytnutí dotace na rok 2020 na programy v rámci dotačního titulu Prevence korupčního jednání.

Do dotačního řízení se zařazují žádosti subjektů podané nejpozději do 15. prosince 2019, na dotační titul je pro rok 2020 alokována částka 4 mil. Kč.

Dotační titul Prevence korupčního jednání převzalo Ministerstvo spravedlnosti od Ministerstva vnitra, a to v návaznosti na převod agendy koordinace boje s korupcí na vládní úrovni z Úřadu vlády na Ministerstvo spravedlnosti. Převedení dotačního titulu bylo logickým vyústěním procesu směřujícího k vybudování silné pozice koordinátora protikorupční politiky.

Porobnosti o dotačním řízení jsou k dispozici zde.