Ministerstvo spravedlnosti předkládá do meziresortního připomínkového řízení návrh regulace lobbování

30. listopadu 2022 rozeslalo Ministerstvo spravedlnosti do mezirezortního připomínkového řízení návrh regulace lobbování. Přijetí regulace lobbování je pro Českou republiku podmínkou k čerpání prostředků z Evropské unie prostřednictvím Národního plánu obnovy.

Regulace lobbingu bude vyžadovat množství politických diskuzí a kompromisů. Věřím ale, že se nám podaří dosáhnout rozumné podoby návrhu zákona, který poslouží veřejnosti a zároveň nezahltí politiky a lobbisty nadbytečnou byrokracií,“ uvádí ministr spravedlnosti Pavel Blažek.

Cíl návrhu:

  • zprůhlednit legislativní proces
  • umožnit veřejnosti přístup k informacím o kontaktech politiků a vysokých úředníků s lobbisty
  • legitimizace lobbování coby standardního prvku fungování demokracie za předpokladu, že k němu dochází transparentně 

Přijetí regulace lobbování v tomto volebním období je pro Českou republiku jednou z podmínek pro čerpání finančních prostředků prostřednictvím Národního plánu obnovy z Nástroje pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility), který je součástí unijního nástroje na podporu oživení NextGenerationEU. Národní plán obnovy má pomoci zmírnit hospodářský a sociální dopad koronavirové pandemie, zvýšit udržitelnost a odolnost ekonomiky a společnosti a připravit je na výzvy a příležitosti zelené a digitální transformace.

Ministerstvo spravedlnosti usiluje o postupné naplnění všech milníků směřujících ke schválení regulace lobbování. Rozeslání návrhu do mezirezortního připomínkového je prvním krokem, v rámci kterého bude uplatněna připomínkovými místy a odbornou veřejností řada připomínek a budou vedeny intenzivní politické diskuze. 

„K řádnému čerpání finančních prostředků z Národního plánu obnovy se vláda zavázala v programovém prohlášení. Takže mám radost, že v případě regulace lobbování v protikorupční oblasti jednotlivé milníky směřující ke splnění všech závazků náš resort plní,“ konstatuje ministr spravedlnosti Pavel Blažek.

Základní parametry navrhované regulace:

  • Zakotvení definice lobbování, lobbisty a stanovení výčtu lobbovaných.
  • Navrhuje se zřízení registru lobbistů a lobbovaných, díky kterému se občané dozví o tom, koho registrovaný lobbista, v jaké věci lobboval.
  • Neplnění povinností stanovených zákonem, například neohlášení záměru lobbisty lobbovat, bude podléhat přestupkové odpovědnosti.
  • Zákonodárci budou mít povinnost uvádět lobbistickou stopu právního předpisu, tj. informovat veřejnost o tom ve vztahu k jakému návrhu právního předpisu byli úspěšně lobbováni.  

Regulace lobbování se v rámci členských států Evropské unie postupně rozšiřuje. Ne vždy jsou však parametry zahraničních právních úprav nastaveny funkčně. Předkládaný návrh směřuje k tomu, aby se negativním zahraničním zkušenostem vyvaroval.

Mgr. Vladimír Řepka, tiskový mluvčí Ministerstva spravedlnosti

30. listopadu 2022

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.