Mezirezortní skupina pro boj s korupcí projednala Akční plán boje s korupcí na rok 2020 i protikorupční vzdělávání

Dne 29. listopadu se naposledy v letošním roce sešla Mezirezortní koordinační skupina pro boj s korupcí. Skupina se v roce 2019 sešla již počtvrté. Tentokráte se zabývala činností pracovní skupiny k protikorupčnímu vzdělávání a Akčním plánem boje s korupcí na rok 2020.

Pracovní skupina k protikorupčnímu vzdělávání, součást Mezirezortní skupiny pro boj s korupcí, vznikla v roce 2018 za účelem přípravy školení školitelů protikorupčního vzdělávání. V letošním roce aktualizovala stávající e-learningový kurz Korupce, etika a whistleblowing a rozšířila ho o druhou část. Obě verze budou k dispozici na portálu Institutu pro veřejnou správu Praha. Skupina také zorganizovala školení školitelů protikorupčního vzdělávání, které se konalo 20. listopadu a jehož se zúčastnili zástupci správních úřadů i neziskových organizací. Následovat bude školení řízení korupčních rizik, které se uskuteční ve čtvrtek 5. prosince.

Další bod jednání mezirezortní skupiny byl věnován vyhodnocování rezortních interních protikorupčních programů (RIPP) a interních protikorupčních programů (IPP), které čeká všechny správní úřady a jejich podřízené organizace na začátku příštího roku.

Na základě požadavků vzešlých v rámci letošního monitoringu implementace Rámcového rezortního interního protikorupčního programu (RRIPP) a diskuze v rámci skupiny bylo Ministerstvem spravedlnosti připraveno a předloženo Metodické doporučení k hodnocení rezortních interních protikorupčních programů v roce 2020. Je to doporučení, jak postupovat při sběru podkladů a především pomoc při zpracování Zprávy o vyhodnocení RIPP.

Posledním tématem jednání bylo upřesnění Akčního plánu boje s korupcí na rok 2020.

V roce 2019 se kromě protikorupčního vzdělávání a Akčního plánu boje s korupcí skupina věnovala etickým kodexům, aktualizaci RRIPP, následně monitoringu plnění RIPP a IPP (interních protikorupčních programů) jednotlivých organizací a etickým kodexům.

***
Mezirezortní koordinační skupina pro boj s korupcí
Mezirezortní koordinační skupina pro boj s korupcí je pracovní skupina, jejímž úkolem je definovat zásadní priority vládní protikorupční politiky, aktivně vyhledávat oblasti výkonu veřejné správy, které jsou z hlediska potenciálního korupčního prostoru nejrizikovější a navrhovat opatření k odstranění těchto rizik, sledovat a vyhodnocovat protikorupční opatření. Dále tato pracovní skupina sleduje legislativní proces související s korupční problematikou a navzájem se informuje o konkrétních protikorupčních krocích provedených v jednotlivých rezortech. Členy Skupiny jsou zástupci delegovaní všemi ministerstvy a dalšími ústředními správními úřady, ale také zástupci nestátních neziskových organizací, zabývajících se bojem s korupcí. Gestorem skupiny je Ministerstvo spravedlnosti – Odbor střetu zájmů a boje proti korupci, Oddělení boje proti korupci.

Aktualizace 13. 12. 2019: schválený Akční plán boje s korupcí na rok 2020 si můžete stáhnout zde.

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.