Index vnímání korupce 2021 – Česká republika obsadila 49. příčku v celosvětovém hodnocení

V Indexu vnímání korupce (Corruption Perceptions Index, CPI) za rok 2021 Česká republika získala celkových 54 bodů a obsadila tak 49. příčku ze 180 zemí.

Index vnímání korupce od roku 1995 každoročně zveřejňuje nezisková organizace Transparency International. Od roku 2012 se při měření Indexu vnímání korupce využívá oproti předchozím letům rozdílná metodologie. Žebříček je sestavován na základě výsledků průzkumů mezi experty, nikoliv na základě průzkumů veřejného mínění. Hodnotí mj. schopnost vládních institucí potlačovat a postihovat korupci, účinnost protikorupčních opatření, rozsah korupce v různých oblastech veřejné správy, míru transparentnosti jejího fungování a míru zneužívání veřejných funkcí a veřejných prostředků. Index vnímání korupce za rok 2021 byl vytvořen na základě 13 zdrojů údajů od 12 různých institucí, které mapují vnímanou korupci za poslední dva roky.

Index řadí země podle stupně vnímání korupce ve veřejném sektoru a podnikání s použitím stupnice 0–100, kde 100 bodů označuje zemi téměř bez korupce a 0 bodů znamená vysokou míru korupce.

Index vnímání korupce za rok 2021 - žebříček

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.