Index vnímání korupce 2020 – Česká republika obsadila 49. příčku v celosvětovém hodnocení

V Indexu vnímání korupce (Corruption Perceptions Index, CPI) za rok 2020 Česká republika získala celkových 54 bodů a obsadila tak 49. příčku ze 180 zemí.

Index vnímání korupce od roku 1995 každoročně zveřejňuje nezisková organizace Transparency International. Žebříček je sestavován na základě výsledků průzkumů mezi experty, nikoliv na základě průzkumů veřejného mínění. Hodnotí mj. schopnost vládních institucí potlačovat a postihovat korupci, účinnost protikorupčních opatření, rozsah korupce v různých oblastech veřejné správy, míru transparentnosti jejího fungování a míru zneužívání veřejných funkcí a veřejných prostředků.

Index řadí země podle stupně vnímání korupce ve veřejném sektoru a podnikání s použitím stupnice 0–100, kde 100 bodů označuje zemi téměř bez korupce a 0 bodů znamená vysokou míru korupce.

Zlepšení postavení České republiky v Indexu vnímání korupce by v budoucnu přineslo prosazení návrhu regulace lobbování aktuálně projednávaného Poslaneckou sněmovnou a dále návrhu zákona o ochraně oznamovatelů projednávaného vládou. 

Index vnímání korupce 2020
Index vnímání korupce 2020

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.