Česká republika se zlepšila v žebříčku vnímání korupce

Česká republika pokračuje ve zlepšujícím se trendu v oblasti korupce, letos dosáhla zatím nejlepšího bodového zisku v rámci prestižního žebříčku vnímání korupce každoročně zveřejňovaného Transparency International.

Česká republika v rámci každoročně zveřejňovaného žebříčku vnímání korupce (Corruption Perceptions Index, CPI) mezinárodní neziskovou organizací Transparency International (TI) dosáhla historicky nejvyššího počtu bodů a po druhé za sebou dosáhla lepšího umístění. Polepšuje si jak z pohledu srovnání evropských zemí, tak v globálním měřítku.

Česká republika se umístila s 59 body na celkovém 38. místě (ze 180 států); z hlediska srovnání evropských zemí se oproti minulému roku posunula o dvě místa. Je sice stále za severskými státy, které žebříčku dlouhodobě kralují, ale výrazně předběhla například Chorvatsko (48 bodů) a Slovensko (50 bodů).

V globálním měřítku představovalo pro Českou republiku v roce 2017 zlepšení o 2 body posunutí o 5 míst v žebříčku a v roce 2018 zlepšení o další dva body znamenalo posun o 4 příčky.

„Potvrzuje se, že naše dlouhodobé úsilí a tlak na omezování korupčních příležitostí a postih korupce přináší výsledky. V pokračujícím trendu zlepšování se budeme snažit pokračovat,“ uvedl ministr spravedlnosti Jan Kněžínek, který je v současné době pověřen koordinací boje s korupcí na vládní úrovni.

Žebříček vnímání korupce zveřejňuje mezinárodní nevládní organizace Transparency International od roku 1995. Index řadí země podle stupně vnímání korupce ve veřejném sektoru a podnikání s použitím stupnice 0–100, kde 100 bodů označuje zemi téměř bez korupce a 0 bodů znamená vysokou míru korupce. Počet zemí se rok od roku mírně mění. Letos se jich hodnotilo celkem 180.

V České republice byla v prosinci loňského roku schválena Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2018 až 2022 jako klíčový strategický dokument pro oblast boje proti korupci. Na ni navazující jednoleté akční plány boje s korupcí představují vedle hodnocení korupčních rizik v rámci legislativního procesu hlavní nástroj boje s korupcí. Jejich cílem je stanovit sadu konkrétních protikorupčních opatření, která vyplývají z programových dokumentů vlády, mezinárodních závazků České republiky nebo reagují na aktuální společenskou situaci. Hlavními oblastmi, které akční plány zahrnují, jsou výkonná a nezávislá exekutiva, transparentnost a otevřený přístup k informacím, hospodárné nakládání s majetkem státu a rozvoj občanské společnosti.

Přehledová tabulka umístění České republiky v CPI indexu

Globálně Západní Evropa a EU
Rok Umístění Počet bodů Rok Umístění Počet bodů
2018 38. místo 59 2018 16. místo 59
2017 42. místo 57 2017 18. místo 57
2016 47. místo 55 2016 19. místo 55
2015 37. místo 56 2015 17. místo 56
2014 53. místo 51 2014 19. místo 51
2013 57. místo 48 2013 22. místo 48
2012 54. místo 49 2012 21. místo 49