Česká republika obstála při hodnocení pokroku ve splnění doporučení z Pracovní skupiny OECD proti zahraničnímu podplácení, má ale stále prostor pro zlepšení

Pracovní skupina proti zahraničnímu podplácení při Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) na svém plenárním zasedání ve dnech 25. ‑ 28. června 2019 projednala a přijala zprávu o pokroku České republiky v boji proti zahraničnímu podplácení. Ze 17 doporučení se České republice podařilo 4 splnit zcela, 10 částečně a pouze 3 prozatím nesplnila. Doporučení byla České republice udělena v červnu 2017 v rámci hodnocení České republiky ve Fázi 4 a tato Hodnotící zpráva spolu s dalšími informacemi o Pracovní skupině je dostupná zde.

Ze splněných nebo částečně splněných doporučení lze vyzdvihnout aktivity Nejvyššího státního zastupitelství, které přijalo a zveřejnilo novou metodiku k trestní odpovědnosti právnických osob a uspořádalo řadu školení a kulatých stolů, jak k problematice peněžitých sankcí, tak k odpovědnosti právnických osob. Školení v uplynulých letech probíhala dále k tématům zahraničního podplácení, finanční kriminality nebo praní špinavých peněz. Za pozornost také stojí opatření pro zlepšení boje proti zahraničnímu podplácení přijatá Finančním analytickým úřadem nebo Českou národní bankou. Na plnění doporučení se dále aktivně podílí, kromě výše jmenovaných, také Generální finanční ředitelství, Národní centrála proti organizovanému zločinu a Justiční akademie.

Ministerstvo spravedlnosti, jež má v této oblasti koordinační roli, zveřejnilo informační brožuru  a intenzivně pracuje na splnění posledních 3 nesplněných doporučení, která se týkají zákona o státním zastupitelství, zákona o ochraně oznamovatelů a zveřejňování rozsudků nižších soudů. Tato doporučení jsou reflektována jako prioritní také v Akčním plánu boje s korupcí na rok 2019 a v Akčním plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2018-2020.

Česká republika je povinna informovat o pokroku v nesplněných a vybraných částečně splněných doporučení v červnu 2021.

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.