Brzy začne společné vytváření již šestého Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2023 až 2024

Pracovní komise předsedy Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí k otevřenému vládnutí a transparentnosti státní správy na svém jednání 1. března 2022 projednala a schválila harmonogram vytváření Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na léta 2023 až 2024. V souladu s principy otevřeného vládnutí bude tento akční plán vytvářen formou spolupráce státní správy s občany a nestátními neziskovými organizacemi, tedy participativně. Nejbližší bodem harmonogramu jsou veřejné konzultace, které budou brzy vyhlášeny.

Více informací o mezinárodní iniciativě Partnerství pro otevřené vládnutí, o dosavadním působení ČR v této iniciativě a o současném akčním plánu, stejně jako o těch předchozích, naleznete v sekci tohoto webu „Partnerství pro otevřené vládnutí (OGP)“.

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.