Záznam z 9. jednání Rady vlády konaného dne 18. února 2016