Záznam z 22. jednání Rady vlády konaného dne 22. července 2020