GRECO

Group of States against corruption (GRECO) – tzn. Skupina států proti korupci – byla založena v roce 1999 Radou Evropy za účelem monitorování souladu států s protikorupčními standardy. Česká republika se stala členem roku 2002.

Cílem GRECO je zlepšovat schopnost členských zemí v boji s korupcí tím, že monitoruje jejich soulad s antikorupčními standardy Rady Evropy, a to formou dynamického procesu vzájemného hodnocení a společenského tlaku. Pomáhá identifikovat nedostatky v národních antikorupčních politikách, poskytuje podporu pro dosažení potřebné legislativy, institucionálních a praktických reforem. GRECO také nabízí platformu, na níž lze sdílet praktické zkušenosti s prevencí a detekcí korupce.

Hlavní činností GRECO je monitorování implementace, rozvíjení a kontroly jednotlivých protikorupčních instrumentů Rady Evropy, konkrétně:

Členství v GRECO, které je rozsáhlou dohodou, není omezeno jen na členské státy Rady Evropy. Jakýkoliv stát, se může připojit tím, že svůj úmysl dá na vědomí Generálnímu tajemníkovi Rady Evropy. Jakýkoliv stát, který se stane jednou ze stran konvence proti korupci (the Criminal or Civil Law Conventions on Corruption), se automaticky připojuje ke GRECO a k jeho hodnotícím procedurám. V současné době GRECO zahrnuje 49 členských států (48 evropských států a USA).

Fungování GRECO je řízeno jeho stanovami a procedurálními pravidly. Každý členský stát ustanoví až dva reprezentanty (za Českou republiku Helena Lišuchová z Ministerstva spravedlnosti a.), kteří se účastní zasedání GRECO a mají právo volit; každá členská země rovněž dá k dispozici seznam expertů, kteří jsou nápomocni při provádění hodnocení GRECO. Ostatní orgány Rady Evropy mohou rovněž ustanovit reprezentanty (např. Parlamentní shromáždění Rady Evropy). GRECO udělilo status pozorovatele OECD (the Organisation for Economic Cooperation and Development) a UNODC (the United Nations – represented by the United Nations Office on Drugs and Crime). GRECO si volí prezidenta, víceprezidenta a členy úřadu/kanceláře, kteří hrají důležitou roli ve vytváření pracovního programu GRECO a dohlíží na hodnotící procedury.

GRECO sídlí ve Štrasburku. Asistuje mu sekretariát řízený výkonným tajemníkem, poskytnutý Generálním tajemníkem Rady Evropy.

Název Datum Ke stažení
Zprava-o-plneni-doporuceni—Inkriminace-a-Transparentnost-financovani-politickych-stran 171,13 KB
Treti-hodnotici-kolo—Hodnotici-zprava-Ceske-republiky-ohledne-inkriminaci 301,44 KB
Druhe-hodnotici-kolo—Hodnotici-zprava-o-CR 385,20 KB
Druhe-hodnotici-kolo—Zprava-o-plneni-doporuceni 242,93 KB
Second-Evaluation-Round—Addendum-to-the-Compliance-Report-on-the-CZ 128,66 KB
First-Evaluation-Round—Evaluation-Report-on-the-CZ 106,77 KB
First-Evaluation-Round—Compliance-Report-on-the-CZ 164,88 KB
Prvni-kolo-hodnoceni—Dodatek-ke-zprave-o-plneni-doporuceni-CR 137,16 KB
ETS-173 590,22 KB
ETS-174 1,81 MB
Ctvrte-hodnotici-kolo—Prevence-korupce-ve-vztahu-ke-clenum-Parlamentu–soudcum-a-statnim-zastupcum 898,55 KB
Fourth-Evaluation-Round—Corruption-prevention-in-respect-of-members-of-parliament–judges-and-prosecutors 981,24 KB
Druha-prubezna-zprava-o-plneni-doporuceni-CR—Inkriminace-a-Transparentnost-financovani-politickych-stran-_1 421,90 KB
Treti-prubezna-zprava-o-plneni-doporuceni-CR—Inkriminace-a-Transparentnost-financovani-politickych-stran- 440,18 KB
Treti-hodnotici-kolo—Transparentnost-financovani-politickych-stran 301,31 KB