Komise k otevřenému vládnutí a transparentnosti státní správy

Pracovní komise předsedy Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí k otevřenému vládnutí a transparentnosti státní správy byla zřízena dle čl. 5 odst. 1 Statutu Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí. Předmětem její činnosti je například problematika usnadnění přístupu k informacím ze strany veřejnosti, publikování dat v otevřených formátech či omezení korupčních rizik ve státní službě.

Mgr. et Mgr. Tomáš Dundr  – předseda, pověřen zastupováním náměstka pro řízení Sekce Legislativní rady vlády,Úřad vlády ČR
Mgr. et Mgr. Michal Švec – Úřad vlády ČR, Oddělení boje s korupcí
Mgr. et Mgr. Tomáš Jirovec – Ministerstvo vnitra
Mgr. Tomáš Kroupa – Ministerstvo vnitra
Ing. Kateřina Vojtová, MPA – Sekce pro státní službu, Ministerstvo vnitra
Ing. Jan Lokajíček – Ministerstvo financí
Mgr. Ludvík Bína – Ministerstvo zdravotnictví
Mgr. Jiří Károly – Ministerstvo práce a sociálních věcí
Mgr. et Mgr. Lenka Habrnálová – Ministerstvo spravedlnosti
JUDr. Vít Samek – Českomoravská konfederace odborových svazů
Mgr. Marek Zelenka, LL.M. – Oživení
prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc. – Fakulta mezinárodních vztahů VŠE v Praze
Ing. Mgr. Oldřich Kužílek – Otevřená společnost
Mgr. Petra Bielinová – Právo ve veřejném zájmu
Tamara Kováčová – EDUin, Aliance pro Otevřené vzdělávání
Jaroslav Tauchman – Krajské protikorupční pracoviště
Michal Tošovský – Nadace Open Society Fund

Název Datum Ke stažení
Zaznam-z-12–jednani-pracovni-komise-k-TSS_2018-04-06 478,65 KB
Zaznam-z-11–jednani-pracovni-komise-k-TSS_2017-03-27 391,02 KB
Zaznam-z-10–jednani-pracovni-komise-k-TSS_2016-11-30 545,05 KB
Zaznam-z-9–jednani-pracovni-komise-k-TSS_2016-10-04 505,78 KB
Zaznam-z-8–jednani-pracovni-komise-k-TSS_2016-08-30 527,32 KB
Zaznam-z-7–jednani-pracovni-komise-k-TSS_2016-04-19 442,98 KB
Zaznam-z-6–jednani-pracovni-komise-k-TSS-3-2-2015 406,97 KB
Zaznam-z-5–jednani-pracovni-komise-k-TSS-26-8-2015 562,94 KB
Zaznam-z-4–jednani-pracovni-komise-k-TSS_2015-06-11 371,57 KB
Zaznam-z-3–jednani-pracovni-komise-k-TSS_2015-04-30 417,92 KB
Zaznam-z-2–jednani-pracovni-komise-k-TSS_2015-03-27 400,23 KB
Zapis-a-zavery-pracovni-komise-k-TSS_2015-02-27 400,35 KB